Přecházíme na nový web !!

Stáváme se členy rodiny portálu hasičovo.cz

naše nová adresa je : sdhoprechtice.hasicovo.cz