Jaký spolek podporujeme ?

HAIMA Plzeň z. s.

 

HAIMA Plzeň z.s. – dobrovolný spolek pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. Jeho posláním je zkvalitnit život postižených dětí. Spojuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese, rodiče a přátele dětí s onemocněním leukémie. HAIMA byla založena ve formě „občanské sdružení“ v roce 1991 ve Fakultní nemocnici Motol-Praha, při hematologickém oddělení II. Interní kliniky. Zde se podílela na vzniku Národního registru – databanky kostní dřeně. Svými aktivitami napomáhala vylepšit nemocniční prostředí na všech dětských hematologických odděleních v České republice. Postupně dala podnět ke vzniku center HAIMY v jednotlivých regionech. Nově založená občanská sdružení pracovala samostatně.

Pro Plzeňský a Karlovarský kraj jsme založili HAIMU Plzeň v roce 2000 při hematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a to za podpory vedení kliniky a lékařského personálu. V roce 2014 došlo k transformaci „občanských sdružení“ dle znění zákona č.89/2012Sb,/NOZ/na „spolky“. V současné době je oficiálním názvem – HAIMA Plzeň z. s. /zapsaný spolek/. Pro naplnění poslání – pomoci postiženým dětem si stanovujeme několik základních cílů.

Náš dobrovolný spolek má v současné době 35 členů – rodiče postižených dětí a také členy z řad personálu. Během působení Haimy Plzeň z.s. na hematoonkologickém oddělení se nám podařilo získat finanční prostředky ze sponzorských darů firem i jednotlivců. Léčba leukémie představuje pro dítě a jeho rodinu velkou psychickou i fyzickou zátěž. Během chemoterapie tráví dítě na lůžku v nemocničním pokoji i na několik týdnů až měsíců. Pro zlepšení psychického stavu je nutný citlivý přístup personálu, možnost přítomnosti rodiče po dobu hospitalizace a samozřejmě i dostupné vybavení, které připomíná a dočasně nahrazuje domov, tzn. knihy, televize, video, počítač, notebook, hračky a další.