MH Stanětice : CTIF útoky a odborky / 16.4.2016 – Domažlice

Požární útok CTIF a odborky. Od sobotního rána, 16. 4. 2016, se areálem HZS Domažlice v kasárnách, rozléhalo mlčení závodníků na technicky nejnáročnější disciplíně mladých hasičů, útoku CTIF, pořádaného Odbornou radou mládeže a Okresním sdružení hasičů Domažlice. Toto ticho narušil jen klakson oznamující řádné nastříkání terčů džberovými stříkačkami. Disciplína klade na závodníky nebývalou náročnost technického provedení, při které nesmí závodníci promluvit ani slovo. Natahují zde přes překážky (vodní příkop, příčné břevno, tunel a lávka) hadice, u kterých nesmí dojít k překroucení. Nejzákeřnější překážkou je nakreslený vodní příkop, který závodníci měli problém přeskočit. Častý kámen úrazu bylo i vázání uzlů. Naopak nástřik terčů a přiřazení technických prostředků bylo pro mladé hasiče nejpřívětivější. Naši mladí hasiči, v nově složeném týmu, tuto disciplínu zvládli dobře. Ač většina týmu by měla soutěžit v kategorii mladších, musí být zařazeni v kategorii starší, pro věkovou nesourodost. Předposlední místo ve vyšší kategorii, proto není ostudou, ale úspěchem. Zároveň si každý mladý hasič mohl splnit odbornost – strojník, preventista, kronikář, cvičitel, instruktor, velitel. Od nás plnili odborku preventisty Tereza Veberová a Zdeněk Štengl.

Video ze soutěže – omluvte horší kvalitu záznamu