Historie sboru

 

 

Foto z 60.let               1

Myšlenka,založit hasičský sbor v Oprechticích,se objevovala již před rokem 1922.Pokusy o uskutučnění této myšlenky se nesetkaly se zdarem.Z toho důvodu se někteří občané obceOprechtice,kteří podporovali myšlenku hasičství,stali členy sboru dobrovolných hasičů ve vedlejší obci Stanětice.Až 30.prosince 1922 byli svoláni správcem školy p.Bartáškem zájemci o založení sboru.Ihned byl pořízen seznam těch,kteří chtějí býti členy sboru.Přihlásilo se jich tehdy 20.Byl zvolen přípravný výbor v počtu 11 členů. Valná hromada ustavující se konala 18.2.1923 od půl třetí odpoledne za přítomnosti 40 účastníků,jako host byl přítomen okreskový dozorce bratr Šperl ze Stanětic.Jelikož bylo jasné,že nový výbor bude funkční a celý sbor za předpokladu,že si na svoji činnost vydělá peníze,stačil přípravný výbor před ustavující valnou hromadou uskutečnit dne 3.2.1923 ples. K tomuto plesu je v zápise doslova uvedeno,,Ples odbýván dne 3.února,účast byla obrovská a protoi finanční výsledek jeho byl krásný.Čistý výnos plesu činil 661,98 Kč.” Nový výbor byl zvolen ve složení: Starosta-Jiří Ledvina-rolník, Velitel-Jakub Pejsar-rolník, Náměstek velitele-Jiří Soukup-kovář, Přísedícími-Josef Voráček-rolník,Haas Josef-hostinský,Karban Jakub-zemědělský rolník,Bartásek Václav-správce školy Náhradníci-Böhm Josef-tov.dělník,Hrdina Eduard-tov.dělník Přihlížitele účtu-Kuneš Josef-tov.dělník,Kresl Martin-tov.dělník,Mlynářík Adam-tov.dělník Členů bylo přihlášeno celkem 72 z toho 20 činných a 52 přispívajicích.Jedenáct členů zaplatilo jako zakládající členové 50 Kč příspěvek.Patřili mezi ně:Ledvina Jiří,Pejsar Jakub,Bartůšek Jiří,Haas Josef,Voráček Josef,Böhm Josef,Mlynářík Adam,Krt Josef,Starý Jan,Starý Matěj,Soukup Jiří. Postupně byli aktivní členové vyzbrojeni základním oblečením,přilbami,trubačskou hornou.Začalo se jednat s obcí o zakoupení žebříků,háků,věder atd.Poté byla zakoupena požární stříkačka v roce 1924 za 22000 Kč.Poprvé zasáhla u požáru ve Staněticích 22.července 1924.Po delších jednáních kde postavit skladiště bylo rozhodnutojej postavit na hrázi rybníka.Se stavbou bylo bezprostředně započato vlastními silami za přispění obce a občanů. Slavnostní odhalení stříkačky a rozsáhlé okreskové cvičení bylo uskutečněno 17.května 1925. Přítomno bylo 13 sborů s okolních obcí.Mezi další aktivity mimo jiné patřila např. v roce 1926 vysadba třešňovky ,,na hájku”,stavba pomníku padlých ve spolupráci s místní osvětovou komisí v Oprechticích(pomník odhalen 14.7.1929).Sbor se také aktivně podílel na úpravě cvičiště spolu s místní dělnickou tělocvičnou jednotou ,,na Hůrce”. Hasičský sbor aktivně pracoval i v průběhu 2.svět.války.Až do roku 1943 vedl sbor pan Jiří Ledvina.20.6.1943 byl zvolen starostou Josef Špeierl starší,jako velitel Josef Zelenka,v roce 1945 byl zvolen velitelem Jakub Vondrovic. Po roce 1945 se ve vedení sboru vystřídalo mnoho obětavých občanů Oprechtic.Celá řada z nich již mezi námi není.Je třeba občas na ně vzpomenout,bez jejich obětavé práce by sbor,ale i Oprechtice jako obec neměli současnou tvář a aktivitu. Mezi významné akce sboru po 2.světové válce ve spolupráci OÚ Oprechtice,Stanětice a Zahořanech bylo např.čištění a oprava hráze rybníka,v roce 1958 provedl sbor přístavbu požární zbrojnice a možnosti parkování požárního vozu.Z dalších velkých akcí,kterých se sbor aktivně zúčastnil by se mělo připomenout budování kanalizace,přístavbu sálu,sociálního zařízení,klubovny s vybudováním místního pohostinství,výstavba koupaliště,které bylo otevřeno v roce 1973 u příležitosti 50.výročí sboru a úprava hasičské zbrojnice. Sbor trvale organizoval spolu s ostatními složkami v obci různé kulturní akce(plesy,maškarní průvod,fotbalové turnaje,v poslední době výlety za poznáním atd.)Sbor pečuje o požární výzbroj,automobil a ostatní techniku.V 70.letech se dařila práce s mládeží,která v posledních letech je znovu vynikající.Od roku 2012 začal aktivně jezdit na soutěže(okrskové i okresní) i tým žen.

V roce 2015 vytvořeno logo sboru po vzoru erbu dřívějších vlastníků obce,rodu Drslaviců.

Od roku 2015 založen se sousedním sborem ze Stanětic okrskový tým pod hlavičkou SDH Oprechtice,který se zúčastňuje krajské hasičské ligy ,,O Pohár Hořiny”.

Od roku 2016 založen i okrskový tým žen, také se sborem ze Stanětic. Téhož roku se oprechtické děti zúčastňují Chodské ligy v požárním sportu.

V roce 2016 na okrskové soutěži v Sedlicích se zúčastnilo celkem šest týmů z Oprechtic. Dva týmy mužů, dva týmy žen a dva týmy dětí. Všechny kategorie Oprechtice vyhráli.

Od roku 2017 změna společného týmu mužů se Staněticemi a založen nový jen oprechtický tým SDH Oprechtice SPORT Team. V něm nastupují i dvě ženy : Kateřina Haasová a Monika Podaná.