Kde vznikla myšlenka uspořádat Haima cup ?

Haima cup, který v roce 2019 budeme pořádat poprvé, se zrodil v hlavách sportovních týmů SDH Oprechtice. Při návštěvě v Oprechticích na Moravě, se nám zalíbila organizace Oprechtického hasičského víkendu a rozhodli jsme se něco podobného uspořádat u nás.

Poté se zrodil nápad, že by jsme soutěží pomohli nemocným dětem. Proto v říjnu roku 2018, proběhla schůzka s činovníky dobrovolného spolku Haima Plzeň z.s., která působí pro dětské hematologické oddělení při Fakultní nemocnici v Plzni. V letošním roce, ještě za pomoci firmy B2K v Domažlicích obdarujeme děti pětadvaceti baťůžky, které dostanou k vánocům. Při plánování a organizaci akce, kdy se nám projekt začal rozrůstat do větších rozměrů bylo rozhodnuto o založení spolku který se bude starat o organizaci celého dne.

Dětem poputuje veškerý výdělek včetně startovného. Velké poděkování patří všem, kteří tuto benefiční akci podporují a v budoucnu podpoří. Na těchto webových stránkách budou zveřejněny, jak partneři akce, tak zúčastněné týmy. Věříme, že všichni budeme mít dobrý pocit, že jsme pomohli dětem, které neměly to štěstí po zdravotní stránce.

Závěrem zbývá si jen popřát, aby se akce povedla a nalákala soutěžící týmy i diváky.