Jako clen se zvysi prumer, Televize Seznam je členem ATO, v lednu zvýšila podíl na 0,62 % | MediaGuru

Proto je též důležité sledovat publikace ČSÚ z oblasti mezd, které právě takovýto celkový obraz poskytují. Jako neuspokojivou, respektive nedostatečnou, ji označilo skoro 60 procent firem, což je dvakrát více než před rokem. Vydělíme-li ho počtem všech zaměstnanců dělníků plus ředitele, tedy padesáti , dostaneme průměrnou mzdu, která pak činí 23 Kč. A zvýšení platů má zjevnou logiku. Firmy zvýšily minulý rok svým zaměstnancům mzdu v průměru o 4,5 procenta, tedy dokonce o dva procentní body více, než původně zamýšlely.

OPRAVÁRENSKÉ DÍLY

Co získáte, když se stanete členem? Studie a výzkumy Asociace připravuje pro své členy v průměru dvě obsáhlé studie ročně popisující stav českého e-commerce trhu. Představu Jako clen se zvysi prumer publikovaných materiálech si můžete udělat v sekci Ke stažení.

Jako clen se zvysi prumer

Dále probíhají menší výzkumy mezi členy či zákazníky na aktuální témata. Všechny studie i výsledky výzkumů mají členové Asociace k dispozici zdarma.

Diskuse k článku

Odborné semínáře a e-business forum Asociace připravuje pro své členy pravidelně více než 50 různých školení a workshopů. Všechny tyto akce jsou pro členy zcela zdarma.

Building Dynamic Web Apps with Laravel by Eric Ouyang

Témata jsou zaměřená především na odborné znalosti v oblasti provozování internetových obchodů, ale v seminářích se zaměřujeme také na marketing, právní povědomí či prodej do zahraničí. Z většiny našich akcí vyrábíme videozáznamy, které členové najdou ve videoarchivu v členské zóně.

Dále mají členové Asociace možnost získat výrazně zvýhodněné vstupné na celodenní konferenci zaměřenou na problematiku e-komerce, kterou Asociace pořádá pod názvem E-Business Forum.

Jako clen se zvysi prumer

Certifikační řízení, která probíhá za účelem získání certifikátu APEK - Certifikovaný obchodse zaměřuje jak na legislativní část a tedy plnění zákonem stanovených povinností, tak na samotný proces nákupu. Během certifikace provedeme minimálně dva nákupy formou mystery shoppingu, ze kterých pak dostane certifikovaný subjekt textový výstup. A spousta dalších výhod.

Jako clen se zvysi prumer