Vykresy s rozmery a tvary clenu,

Pro rozměry ohraničené na jedné straně opracovanou a na druhé straně neopracovanou plochou, u nichž nejsou mezní úchylky přímo předepsány, platí větší z těchto obou mezních úchylek, např. Model sestavy i její výkres jsou jednodušší. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Но мне она неизвестна». - Видите ли, ситуация не столь проста.

Jinak se Vám soubor ani neuloží. Odbvozená součást bere tu původní jako základ na kterém staví.

Vykresy s rozmery a tvary clenu

Můžete na ní přidávat nebo odebírat, ale nedostanete se k editaci původních prvků a náčrtů. K tomu si musíte ve stromu označit počáteční prvek a pod pravým tlačítkem vybrat "Otevřít záíkladní komponent".

Změny které v té odvozené součásti uděláte se do původní nedostanou.

 - Это составляло половину того, что у него было, и раз в десять больше настоящей стоимости кольца. Росио подняла брови. - Это очень большие деньги.

Pokud změníte původní spoučást, tak odvozená se po aktualizaci změní podle ní. Toho využívám např u svařenců.

Plech pro sestavu je bez svarových ploch. Model sestavy i její výkres jsou jednodušší.

Vykresy s rozmery a tvary clenu

Z plechu udělám odvozenou součást a tam doplním svarové plochy. Výkres plechu je pak i s nimi. Pokud měním jen rozměry nebo tvar svaru, upravím odvozenou součást. Pokud musím změnit rozměry celého svařence, upravím plech ze sestavy.

Deskriptory: fundamental tolerances, dimensional tolerances, angular tolerances Předmluva ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci je celosvětovou federací národních normalizačních organizací členů ISO. Práce na tvorbě mezinárodních norem obvykle provádějí technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi.

Pak stačí odvozenou a její výkres otevřít a aktualizovat a mám tam správné rozměry. Přes počáteční prvek můžete provést i "potlačení spojení" a "přerušení spojení" se základní komponentou. Při potlačení se nenačítají aktualizace původní součásti dokud spojení neobnovíte. Přerušní je trvalé a nelze obnovit.

Vykresy s rozmery a tvary clenu