Ohlédnutí za prvním rokem působení Okrskového týmu 2015

Myšlenka týmu, co bude jezdit na velké soutěže dospělých, dřímala v okrsku dlouho, ale až nyní se objevilo několik odvážlivců tuto myšlenku uvést do praxe. Úkol to nebyl a do budoucna nebude jednoduchý, přesto odhodlání a nadšení každého člena je motivující pro další výzvy. A právě v této věci se spojili v prvopočátku sbory dobrovolných hasičů v Oprechticích a Staněticích, aby tuto myšlenku společně přivedli k životu.
Jak to tak bývá, každý začátek není jednoduchý, a jinak tomu nebylo ani v tomto případě. Sjednotit nesourodé, usměrnit různorodé není snadné. Každý musel odložit dávnou rivalitu, letité spory a díky tomu vznikl tento tým, jehož skoky ve výsledcích jsou značné. Myšlenka na toto spojení vznikla na hasičské okrskové soutěži ve Staněticích a samotná realizace proběhla v srpnu. Tréninky se odehrávali na koupališti ve Staněticích a v Oprechticích na ,,Pajzovně”.
První velkou zkouškou byla soutěž v Tlumačově. Soutěž dosahuje velké prestiže, a proto i konkurence byla značná. Tým si vedl napoprvé dobře a přes začátečnické chyby obsadil dvanácté místo ze sedmnácti družstev mužů. Nezlomen pokračoval tento tým dál na další soutěž, a to okresní soutěž požárního sportu. Přes tvrdý trénink se ukázalo, že dlouhodobé zanedbávání výchovy mládeže má své důsledky. Každý člen tvrdě trénoval na svém zdokonalení, přesto za tři týdny nikdo nedohnal um a zkušenosti svých protivníku na okresním kole. Tým obsadil první místo, bohužel od konce. Nicméně morálka zůstala nezlomená a na další soutěži v Chodově stál tento tým na bedně vítězů a domů přivezl bronzovou medaili.
Na příští rok se řady rozšířily o další členy i z ostatních sborů a jistě elán a odhodlání nevyprchá v hasičské lize „O pohár Hořiny“ a jiných soutěžích a akcích. Zároveň všichni členové děkují za podporu všem, co nalezly odvahu tuto novou myšlenku podpořit a držet členy nejen morálně na soutěžích.