Oprechtický hasičský sbor pomáhá Nadaci Haima

Sportovní týmy hasičů z Oprechtic, přišly s nápadem svojí činností pomoci nemocným dětem. V říjnu tohoto roku, se proto uskutečnila schůzka s Nadací Haima. Tahle nadace působí pro Dětské hematologické oddělení ve Fakultní nemocnici v Plzni. V letošním roce, jsme se rozhodli na místo kalendářů a různých propagačních předmětů, obdarovat děti na oddělení baťůžky i se společným logem, které naši spolupráci plně vystihuje. Věříme, že dětem udělají radost o vánocích.

Velké poděkování patří reklamní agentuře B2K v Domažlicích a jejímu majiteli p. Jaroslavu Kohelovi, kteří se podíleli na tomto daru finančně i výrobou.

K předání došlo 30.11.2018 přímo na oddělení FN Plzeň, kde zástupkyně nadace a zdravotní sestry převzaly baťůžky z ruky vedoucí sportovního týmu žen Lenky Fajtové.