Silvestr 2015/16

Opět po roce jsme uspořádali v naší hospůdce Silvestra.Velice se akce vydařila.

Touto cestou chceme poděkovat všem co se podíleli na akci,hlavně našim hospodským Josefu a Daně Weberovým.

« 1 z 2 »