Úspěch našeho sboru v Anketě dobrovolní hasiči roku 2019

V anketě Dobrovolní hasiči roku 2019 se hodnotily zásahy či činnost sborů. A právě náš sbor si vysloužil 1094 hlasů a celkové druhé místo díky charitativní akci spojené s hasičskými závody v požárních útocích – Haima Cup.

Byla to pro nás pomyslná sladká tečka za působením sportovních týmů pod hlavičkou SDH. Velký podíl na této akci má spolek Chodská naděje z.s., která zabezpečovala veškerý doprovodný program a občerstvení.

Všichni mají zásluhu na našem úspěchu od soutěžících týmů, diváků, všech organizací a partnerů, kteří spolupracovali na tomto projektu a my jim opět velice děkujeme.

Jak naložíme s vyhranými penězi se ještě rozhodneme. Součástí ocenění, ještě byly ruční vysílačky Hytera, které použijeme pro zásahový automobil, kde máme radiostanici stejné značky.