Velikost clena pro deprivaci

Jedná se například o chybějící koupelnu či toaletu v bytě, prosakující střechu nebo nedostatek světla v bytě. Údaje za osoby 16leté a starší zahrnují vedle vybraných informací o pracovní aktivitě zejména subjektivní hodnocení vlastního zdravotního stavu. Míra závažné deprivace v oblasti bydlení se vymezuje jako procentuální podíl osob žijících v domácnosti, jež se považuje za přelidněnou a která současně vykazuje alespoň jedno z výše uvedených kritérií deprivace v oblasti bydlení.

Příjmy a životní podmínky domácností Poznámka: K vydání publikace se zpravidla koná tisková konference.

Velikost clena pro deprivaci

Termín vydání byl posunut z důvodu sladění s termínem tiskové konference. Údaje za hospodařící domácnosti jsou tříděny podle různých hledisek postavení osoby v čele domácnosti, počet pracujících osob a počet nezaopatřených dětí, typ domácnosti, věk a vzdělání osoby v Velikost clena pro deprivaci domácnosti, velikost obce, kraje a kvintilové rozdělení příjmů. Za uvedené skupiny domácností jsou publikovány údaje o struktuře a rozdělení příjmů, demografických charakteristikách osob, o kvalitě a finanční náročnosti bydlení a dále subjektivní názory domácností na jejich současnou socio-ekonomickou situaci.

Velikost clena pro deprivaci

Údaje za osoby 16leté a starší zahrnují vedle vybraných informací o pracovní aktivitě zejména subjektivní hodnocení vlastního zdravotního stavu. Uvedené informace doplňují údaje o míře ohrožení osob příjmovou chudobou, míře materiální deprivace a podílu osob žijících v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou zpracované podle evropské metodiky.

Velikost clena pro deprivaci

Územní členění:.