Program rozsireni clenu Stahnout,

Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě CFE mezi NATO a státy Varšavské smlouvy, která byla uzavřena v roce , vyžadovala snížení počtu jednotek na hodnoty, které nepřekračují určité hranice. Touto strategií se NATO řídilo až do konce studené války. Do Aliance tyto státy vstoupily Stephen F. Sovětského svazu, a ukončením období nazývaného studená válka , zůstala ze dvou supervelmocí pouze jedna, stále více vyzbrojovaná.

Program rozsireni clenu Stahnout

Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR. Prostřednictvím Programu bude také realizována Iniciativa Průmysl 4.

Zároveň je zaměření Programu orientováno na priority identifikované v aktualizované Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.

Program rozsireni clenu Stahnout

Vedlejšími cíli, které specifickým způsobem přispějí k naplnění hlavního cíle, budou zvýšení počtu podniků provádějících vlastní výzkumné a vývojové aktivity a jejich zapojení do realizace kolaborativního výzkumu, posílení orientace výzkumných organizací v ČR na mezinárodně konkurenceschopný aplikovaný výzkum s přínosy pro průmysl a společnost. Dílčími cíli, které jsou zaměřeny na preferované obory a oblasti identifikované v relevantních koncepčních dokumentech a strategiích, je podpořit: zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.

Vazba na technologické znalostní domény Výrobní technologie:.

Program rozsireni clenu Stahnout